Hå kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Kommunedekkende hjemmetjenester
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
08.03.2024
Avdeling:
Skoleavdelingen
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
01.04.2024
Avdeling:
Ævestvollmarka
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
05.03.2024
Avdeling:
Kulturskulen
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
05.03.2024
Avdeling:
NAV Hå
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
05.03.2024
Avdeling:
Austkroken
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
26.02.2024
Avdeling:
Hå sjukeheim 4C
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
04.03.2024
Avdeling:
Personlige assistenter
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
04.03.2024
Avdeling:
Skoler Nærbø
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
02.04.2024
Avdeling:
Kjøkken
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
29.02.2024
Avdeling:
Hjemmetjenesten Varhaug
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
03.03.2024
Avdeling:
Vigrestad storskule
Arbeidssted:
Vigrestad
Søknadsfrist:
28.02.2024
Avdeling:
Mestringsenheten
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
10.03.2024
Avdeling:
Hjemmetjenesten Nærbø
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
03.03.2024
Avdeling:
Personlige assistenter
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
26.02.2024
Avdeling:
PPT
Arbeidssted:
Vigre
Søknadsfrist:
23.02.2024
Avdeling:
Klokkarhagen sjukeheim
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
23.02.2024
Avdeling:
Legetjenesten
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
03.03.2024
Avdeling:
Nærbø ungdomsskule
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
01.03.2024
Avdeling:
Teknisk drift
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
24.03.2024
Avdeling:
PPT
Arbeidssted:
Vigre
Søknadsfrist:
03.03.2024
Avdeling:
Hå legevakt
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
01.03.2024
Avdeling:
Motland skule
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
29.02.2024
Avdeling:
Teknisk drift
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
29.02.2024
Avdeling:
Skjeraberget
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
29.02.2024
Avdeling:
Lærlinger helse- og velferd
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
01.03.2024
Avdeling:
Teknisk drift
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
01.03.2024
Avdeling:
Barnehageavdelingen
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
01.03.2024
Avdeling:
Barnehagene
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
25.02.2024
Avdeling:
Ferievikar sjukeheim
Arbeidssted:
Nærbø / Varhaug
Søknadsfrist:
02.04.2024
Avdeling:
Ferievikar vaskeri og kjøkken
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
29.02.2024
Avdeling:
Ferievikar psykisk helse og rusvern
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
29.02.2024
Avdeling:
Ferievikar enhet for funksjonshemmede
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
29.02.2024
Avdeling:
Ferievikar hjemmetjenesten
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
29.02.2024
Avdeling:
Barnehagene Varhaug
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
31.03.2024
Avdeling:
Teknisk drift
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
29.02.2024

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.