Hå kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Pleie og omsorg
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
16.02.2023
Avdeling:
Askeladden barnehage
Arbeidssted:
Brusand
Søknadsfrist:
14.01.2023
Avdeling:
Nærbø legekontor
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
09.02.2023
Avdeling:
Langaberget
Arbeidssted:
Ogna
Søknadsfrist:
08.02.2023
Avdeling:
Hå sjukeheim 3C
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
08.02.2023
Avdeling:
Varhaug skule
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
12.02.2023
Avdeling:
Ævestvollmarka
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
03.02.2023
Avdeling:
Hå sjukeheim 4. et Soltoppen
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
03.02.2023
Avdeling:
Kjøkken
Vaskeriet
Arbeidssted:
Hå sjukeheim
Søknadsfrist:
07.02.2023
Avdeling:
Klokkarhagen sjukeheim
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
05.02.2023
Avdeling:
Gjegnet 3
Arbeidssted:
Vigrestad
Søknadsfrist:
01.02.2023
Avdeling:
IT
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
01.02.2023
Avdeling:
Fellesutlysning, enhet for funksjonshemmede
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
07.02.2023
Avdeling:
Ferievikar psykisk helse og rusvern
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
07.02.2023
Avdeling:
Ferievikar pleie og omsorg
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
07.02.2023
Avdeling:
Skoleavdelingen
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
31.03.2023
Avdeling:
Skoleavdelingen
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
31.03.2023
Avdeling:
Lærlinger helse- og sosial
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
01.03.2023
Avdeling:
Barnehageavdelingen
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
01.03.2023
Avdeling:
Teknisk drift
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
01.03.2023
Avdeling:
Vigrestad barnehage
Arbeidssted:
Vigrestad
Søknadsfrist:
03.02.2023
Avdeling:
Motlandsmarka barnehage
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
31.01.2023
Avdeling:
Skoleavdelingen
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
06.02.2023
Avdeling:
Vigre barnehage
Arbeidssted:
Vigre
Søknadsfrist:
29.01.2023
Avdeling:
Teknisk drift
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
31.01.2023
Avdeling:
Stokkalandsmarka barnehage
Arbeidssted:
Vigrestad
Søknadsfrist:
03.02.2023
Avdeling:
Barnehagene SØR
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
31.01.2023
Avdeling:
Hå legevakt
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
31.01.2023
Avdeling:
Legetjenesten
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
31.01.2023
Avdeling:
Drift og vedlikehold
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
31.01.2023

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.