Hå kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Helsestasjon
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
14.10.2022
Avdeling:
Hå kommune
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
16.10.2022
Avdeling:
Bø skule
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
19.10.2022
Avdeling:
Hå sjukeheim 2. et korttidsavdeling
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
12.10.2022
Avdeling:
NAV Hå
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
11.10.2022
Avdeling:
Hå sjukeheim 3A
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
11.10.2022
Avdeling:
Hå sjukeheim 4. et Soltoppen
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
10.10.2022
Avdeling:
Legetjenesten
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
06.10.2022
Avdeling:
Bø skule
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
03.10.2022
Avdeling:
PPT
Arbeidssted:
Vigre
Søknadsfrist:
17.10.2022
Avdeling:
Motlandsmarka barnehage
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
07.10.2022
Avdeling:
Ævestvollmarka
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
03.10.2022
Avdeling:
Ævestvollmarka
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
03.10.2022
Avdeling:
Fysio-, ergoterapi og Frisklivssentralen
Arbeidssted:
Hå kommune
Søknadsfrist:
03.10.2022
Avdeling:
Langaberget
Arbeidssted:
Ogna
Søknadsfrist:
03.10.2022
Avdeling:
Hjemmetjenesten Nærbø
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
03.10.2022
Avdeling:
Hybelhuset
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
03.10.2022
Avdeling:
Vinkelbygget
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
06.10.2022
Avdeling:
Motland skule
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
12.10.2022
Avdeling:
Hå sjukeheim 3A
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
12.10.2022

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.