Hå kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Hå sjukeheim 3A
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
25.08.2022
Avdeling:
Hå sjukeheim 3A
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
25.08.2022
Avdeling:
Gjegnet 30
Arbeidssted:
Vigrestad
Søknadsfrist:
03.08.2022
Avdeling:
Pleie og omsorg
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
01.08.2022
Avdeling:
Motlandsmarka barnehage
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
05.07.2022
Avdeling:
Varhaug ungdomsskule
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
05.07.2022
Avdeling:
Hå gamle prestegard
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
01.08.2022
Avdeling:
Sentraladministrasjonen
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
03.07.2022
Avdeling:
Kulturskulen
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
01.07.2022
Avdeling:
Vigrestad barnehage
Arbeidssted:
Vigrestad
Søknadsfrist:
01.07.2022
Avdeling:
Askeladden barnehage
Arbeidssted:
Brusand
Søknadsfrist:
26.06.2022
Avdeling:
Langaberget
Arbeidssted:
Ogna
Søknadsfrist:
29.06.2022
Avdeling:
Langaberget
Arbeidssted:
Ogna
Søknadsfrist:
29.06.2022
Avdeling:
Vigrestad skule
Arbeidssted:
Vigrestad
Søknadsfrist:
26.06.2022
Avdeling:
Motland skule
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
27.06.2022
Avdeling:
Varhaug idrettsbarnehage
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
26.06.2022
Avdeling:
Hå kommune
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
03.07.2022
Avdeling:
Vibereiret barnehage
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
26.06.2022
Avdeling:
Utbygging
Arbeidssted:
Varhaug
Søknadsfrist:
04.07.2022
Avdeling:
Hå sjukeheim 3C
Arbeidssted:
Nærbø
Søknadsfrist:
01.08.2022
Avdeling:
Hjemmetjenesten Nærbø
Arbeidssted:
Nattpatruljen
Søknadsfrist:
01.08.2022

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.