Hå kommune Høyland skule

Lærar Høyland skule

Lærar

Høyland skule søkjer lærar til 70 % vikariat i perioden 1.10.2021 - 31.6.2022. Me oppfordrar også dei som ønskjer lågare stillingsprosent å søkje.

Høyland skule ligg på Høyland langs fylkesveg 44 nordvest for Nærbø sentrum og har i dag 108 elever og om lag 15 tilsette. Det er ein 1-7 barneskule. Høyland skule er ein god skule å gå på. Skulen har eit godt sosialt miljø med tydelege vaksne og elevar som veit kva som vert forventa av dei. Visjonen vår er: Høyland skule - trivsel og læring. Våre satsingsområde dette skuleåret er motivasjon og engelsk.

Kvalifikasjonar
- godkjent lærarutdanning
- god IKT-kompetanse
- gode kommunikasjonsevner; du må beherske norsk skriftleg og munnleg
- du må vera løysningsorientert og bidra aktivt til eit godt arbeidsmiljø

Arbeidsoppgåver
- sørgje for eit trygt og inkluderande læringsmiljø
- planlegge og leie elevane si læring
- analysere og følgje opp elevane sin progresjon
- bidra til eit godt samarbeid med føresette
- delta og bidra i eit lærande fellesskap på skulen
- samarbeide med andre faginstansar

Personlege eigenskapar
Vi ønskjer at du er god på relasjonar og er ein tydeleg klasseleiar. Du må kunna jobbe sjølvstendig, samtidig som du må kunna samarbeide med kollegaer og føresette.

NB: Hå kommune vil aldri be om BANK-ID informasjon i søknadsprosessen. Dersom du får forespørsel om dette ber vi om at du tar kontakt på personalsakspost@ha.kommune.no

Attester og vitnemål
Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål, i PDF-format, sammen med søknaden din.

Politiattest
Gyldig politiattest nyere enn tre måneder må leveres før tiltredelse.

Ansettelsesvilkår
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden. Kommunen har prøvetid på 6 måneder og regler for flyttegodtgjørelse. 

Del på:

Referansenr:

21/1830

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

24.09.2021

Tiltredelse:

01.10.2021

Arbeidssted:

Nærbø

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.ha.no

Adresse: