Hå kommune Hå kommune

Vil du arbeide med regnskap og økonomistyring i Hå kommune?

Økonomimedarbeider

Ved Økonomiseksjonen er det ledig en fast 100% stilling som økonomimedarbeider. Vi søker deg som er analytisk, har gjennomføringskraft, tar ansvar, tenker innovativt og finner løsninger!

Økonomiseksjonen har ansvar for regnskap og økonomistyring og støtter blant annet to av tjenesteområdene og kommunedirektøren i Hå kommune. Enheten består av økonomisjef, regnskapssjef, controller, økonomirådgivere og regnskapskonsulenter. Vi er 6 ansatte som har kontorsted på rådhuset på Varhaug.

Kjerneoppgavene til Økonomiseksjonen er å føre regnskap for Hå kommune og å gi råd og støtte til tjenesteområdene opplæring og kultur, tekniske saker og næring og eiendomsavdelingen innen regnskap, økonomistyring og prosjektoppfølging. Tjenesteområdet for helse og sosialsaker har egen økonomirådgiver. I tillegg bistår enheten kommunedirektøren i overordnet planlegging og styring innen våre fagområder, samt deltar strategisk i styringsdialogen med enhetene. Enheten har ansvar for løpende finansforvaltning, herunder låneopptak og finansielle plasseringer. Vi bruker virksomhetsstyringssystemet Framsikt til analyser, budsjett, økonomiplan og rapportering og VISMA til regnskap og lønn. Hå kommune har et kommunalt foretak, Sirevåg Havn og vi fører også regnskap for Hå kirkelige fellesråd og tre sokneråd.
Stillingen som er ledig er plassert i enhet for regnskap

Arbeidsoppgaver
• Daglige og periodiske oppgaver innen regnskap for kommunen, Sirevåg havn, kirkelig fellesråd og sokneråd
• Råd og veiledning ut mot sektorer og staber, kirken og Sirevåg havn innen regnskap
• Budsjett- og økonomiplanarbeid for barnehageområdet spesielt
• Resultatvurdering, regnskapsanalyse, prognose og rapportering
• Fagansvar for virksomhetsstyringssystemet Framsikt – god integrasjon med regnskapssystemet

Kvalifikasjoner
• Relevant utdanning fra høyskole og/eller universitet på bachelor/mastergrad-nivå
• 2-4 års relevant arbeidserfaring, nyutdannede er også velkommen til å søke
• God regnskapsforståelse
• God økonomisk forståelse og sterke analytiske evner
• God excel-kompetanse og andre relevante verktøy - kunnskap om bruk av styringsdata som en del av økonomistyring er viktig
• Ser muligheter i bruken av nye tekniske løsninger for økonomioppfølging
• Du har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
• Evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og effektivt
• Evne til både å arbeide selvstendig og som del av et team
• Sterk gjennomføringskraft og tar ansvar når det trengs
• Interesse for å ta i bruk ulike IT-verktøy for effektivisering av arbeidsprosesser
• Evne til å takle hektiske arbeidsperioder
• Gode samarbeidsevner og liker å jobbe opp mot ulike profesjoner
• Er løsningsorientert og ha godt humør

Vi tilbyr
• En spennende stilling med høyt fokus på utvikling
• Gode muligheter til faglig og personlig utvikling
• Gode og engasjerte kollegaer i et meget godt arbeidsmiljø
• Karriere og utviklingsmuligheter
• Fleksibel arbeidstid
• Lønn etter sentrale avtaler og Hå kommunes lokale avtaler, inkludert gode forsikrings- og pensjonsordninger (KLP)

Stillingen rapporterer til regnskapssjef

Attester og vitnemål
Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål, i PDF-format, sammen med søknaden din.

Ansettelsesvilkår
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden. Kommunen har prøvetid på 6 måneder og regler for flyttegodtgjørelse. 

Del på:

Referansenr:

22/1350

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

03.07.2022

Arbeidssted:

Varhaug

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.ha.no

Adresse:

Rådhusgata 8 4360 Varhaug