Hå kommune

Ergoterapeut

Innafor tenesteområdet helse og sosial, ved fysioterapi-/ergoterapiavdelinga, er følgjande stilling ledig:
Vikariat 30% stilling for ergoterapeut med tiltredelse snarast mogleg og fram t.o.m. 17.11.22.
Ergoterapeutstillinga er organisert under fysio- og ergoterapiavdelinga og er hovedsakeleg retta mot barn.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering og kartlegging av behov for hjelpemidler
 • Å søke om hjelpemidler
 • Vurdering av finmotorikk og igangsetting av videre tiltak/ veiledning ved behov
 • Å være leder til ansvarsgruppe og/eller IP koordinator
 • Veiledning av ergoterapistudenter i praksisperiode

Kvalifikasjoner

 • Utdanna ergoterapeut med norsk autorisasjon
 • Beherske norsk skriftleg og muntleg
 • Ha erfaring med tverrfagleg/tverretatleg arbeid, samt like å forhalda seg til fleire
 • samarbeidspartnarar
 • Ønskjeleg med erfaring innafor barneergoterapi
 • Kunne arbeide sjølvstendig, strukturert, målretta, og like å ha ein travel kvardag
 • Ha erfaring med kartlegging og vurdering av hjelpemidlar, samt ha kunnskap til søknadsprosessen til
 • hjelpemiddelsentralen
 • Kunnskap til CosDoc er ønskjeleg
 • Førarkort for bil

Personlege eigenskapar vert vektlagt. Det er ønskjeleg at du kan disponere bil.
Nærare opplysingar kan du få ved å kontakte leiar Claudia van Holtz, mob. 99214910.

Vi kan tilby utfordrande arbeidsoppgåver i eit bra arbeidsmiljø med høg kompetanse.

Attestar og vitnemål
Me ber om at du lastar opp attestar og vitnemål (pdf) digitalt saman med søknaden din.

Politiattest
Politiattest nyare enn tre månadar må leverast før start i stilling.

Tilsetjingsvilkår
Tilsettinga skjer på dei vilkår og med dei pliktar som går fram av utlysinga, og dei til ein kvar tid gjeldande lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar med ulykkesforsikring i fritida. Kommunen har prøvetid på 6 månadar og reglar for flyttegodtgjersle.

Del på:

Referansenr:

22/2000

Fylke:

 • Rogaland

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

03.10.2022

Arbeidssted:

Hå kommune

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.ha.no

Adresse:

Rådhusgata 8 4360 Varhaug