Hå kommune PPT

Pedagogisk-psykologisk teneste i Hå kommune

Pedagogisk, psykologisk rådgjevar/logoped

Vi har ledig ei fast 100 % stilling frå 1.11.2022 der vi ønskjer å tilsette ein pedagogisk psykologisk rådgjevar.

PPT driv aktivt utadretta arbeid i barnehagar og skular. Fagmiljøet ved PPT er godt. PPT har 13 fagstillingar som er fordelt på 15 personar. Vi held til i naturskjønne omgjevnadar i gode lokaler på Vigre.

Vi søkjer ein person som
- er samarbeidsorientert og som kan vera ein bidragsytar i kompetanseheving og organisasjonsutvikling
- kan arbeida individretta og systemretta innan det psykososiale- og/eller det pedagogiske området
- har god formidlingsevne på norsk, både munnleg og skriftleg
- master i spesialpedagogikk eller i psykologi
- erfaring frå skule, barnehage eller PPT er ein fordel

Søkjarar må disponera bil. Køyregodtgjersle etter offentleg regulativ. Personlege eigenskaper vil verta vektlagde.

Attester og vitnemål
Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål, i PDF-format, sammen med søknaden din.

Politiattest
Gyldig politiattest nyere enn tre måneder må leveres før tiltredelse.

Ansettelsesvilkår
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden. Kommunen har prøvetid på 6 måneder og regler for flyttegodtgjørelse. 

Del på:

Referansenr:

22/2001

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

17.10.2022

Tiltredelse:

17.10.2022

Arbeidssted:

Vigre

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.ha.no

Adresse:

Rådhusgata 8 4360 Varhaug