Hå kommune

Helsefagarbeider

Ved Gjegnet 3, omsorgs - og barnebolig på Vigrestad, har vi ledig en fast stilling på 50 % som helsefagarbeider. Stillingen er turnus med kveldsvakter i ukedagene i tillegg til dag/ aften hver tredje hver helg.

Vi arbeider etter Hå kommune sine verdier om å løfte i lag, hvor vi er åpne, driftige og stolte.
Vi leter etter en person med engasjement og gjennomføringsevne, og med et ønske om å bidra til at tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for brukers sin integritet og selvbestemmelse. Gjegnet 3 har fokus på å ha et fagbevisst og godt arbeidsmiljø, samt aktive brukere. Vi er opptatt av god opplæring for å sikre trygghet og trivsel for brukerne.

Kvalifikasjoner

 • fagarbeider med norsk autorisasjon
 • gode språkferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig.
 • ønskelig med erfaring fra målrettet arbeid med utviklingshemmede
 • ønskelig med kjennskap til Visma, Cosdoc og Compilo
 • kjennskap og erfaring med Helse – og omsorgstjenesteloven kap 9
 • må ha robust karakter
 • må tåle og stå i utfordrende situasjoner
 • må ha sertifikat

Relevant høyskolepersonal/ fagarbeider i tillegg til personer som er i et utdanningsløp, med erfaring fra brukergruppen, kan også søke og bli vurdert i stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • yte nødvendig helsehjelp og praktiske oppgaver
 • se behov for utvikling og endring hos bruker
 • holde seg faglig oppdatert
 • må kunne følge bruker i basseng

Personlige egenskaper

 • interessert i brukergruppen
 • faglig bevisst
 • engasjert og innovativ
 • evne til å arbeide mål- og resultatorientert
 • bidra til en positiv kultur gjennom etiske holdninger

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon
 • utviklende og spennende arbeidsoppgaver
 • intern veiledning og undervisning/kurs
 • dyktige og hyggelige kollegaer
 • fagfokusert arbeidsmiljø
 • velferdsordninger gjennom kommunen

Attester og vitnemål
Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål (pdf) digitalt sammen med søknaden din.

Politiattest
Politiattest nyere enn tre måneder må leveres før oppstart i stillingen.

Ansettelsesvilkår
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden. Kommunen har prøvetid på 6 måneder og regler for flyttegodtgjørelse

Del på:

Referansenr:

22/2374

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

29.11.2022

Arbeidssted:

Vigrestad

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.ha.no

Adresse:

Gjegnet 3 4362 Vigrestad