Hå kommune

Helgestilling i enhet for funksjonshemmede

Helgestilling

I enhet for funksjonshemmede har vi ledige faste helgestillinger som helsefagarbeider. Vi har både omsorgsboliger, barneboliger, avlastning og BPA – ordninger med behov for helgestillinger.

I tillegg til å yte bistand til daglige gjøremål, har kommunen fokus på at brukerne skal ha en meningsfylt fritid gjennom aktivitet som er tilpasset den enkelte.
Vi arbeider etter Hå kommune sine verdier om å løfte i lag, hvor vi er åpne, driftige og stolte.
Vi ønsker fleksible og samarbeidsvillige personer, gjerne med erfaring fra brukergruppen.

Vi søker dyktige, engasjerte og ansvarsbevisste medarbeidere. Du må være i stand til å arbeide selvstendig og beherske digitale hjelpemidler.

Vi ansetter fortløpende etter behov i den enkelte avdelingen. Oppgi gjerne hvor du kunne tenkt deg å jobbe. 

Dette er ikke en vanlig stillingsutlysning, og du vil kun få en bekreftelse på mottatt søknad. Det vil ikke bli sendt ut avslag. Lederne i de forskjellige avdelingene vil ved behov ta kontakt med deg direkte dersom det er aktuelt å avtale intervju.

Kvalifikasjoner

 • fagarbeider i helse med norsk autorisasjon
 • beherske norsk skriftlig og muntlig
 • ønskelig med erfaring fra målrettet arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelse
 • ønskelig med kjennskap til Cosdoc
 • bør ha sertifikat

Vi oppfordrer vernepleie- og sykepleiestudenter til å søke. Relevant høyskolepersonal, fagarbeider, samt ufaglærte, med erfaring fra brukergruppen, kan også søke og bli vurdert i stillingene.

Arbeidsoppgaver

 • yte nødvendig helsehjelp og praktiske oppgaver
 • se behov for utvikling og endring hos bruker
 • holde seg faglig oppdatert

Personlige egenskaper

 • interessert i brukergruppen
 • faglig bevisst
 • engasjert og innovativ
 • evne til å arbeide mål- og resultatorientert
 • bidra til en positiv kultur gjennom etiske holdninger

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon
 • utviklende og spennende arbeidsoppgaver
 • intern veiledning og undervisning/kurs
 • dyktige og hyggelige kollegaer
 • fagfokusert arbeidsmiljø
 • velferdsordninger gjennom kommunen
 • egen avlønning for vernepleie- og sykepleiestudenter. Disse kan også søke om stipend mot å arbeide minst 4 uker i full stilling om sommeren etter hvert studieår, samt minst 10 helger i løpet av samme studieår. 

Attester og vitnemål
Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål (pdf) digitalt sammen med søknaden din.

Politiattest
Politiattest nyere enn tre måneder må leveres før oppstart i stillingen.

Ansettelsesvilkår
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden. Kommunen har prøvetid på 6 måneder og regler for flyttegodtgjørelse

Del på:

Referansenr:

22/2429

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Helg
Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

09.01.2023

Arbeidssted:

Hå kommune

Hjemmeside:

http://www.ha.no

Adresse:

Lyngvegen 14 4365 Nærbø