Hå kommune

Helgestilling

Innafor tenesteområdet helse og sosial, heimetjenesten Nærbø er det ledig helgestilling. Arbeidet er hver 3. helg, med kombinasjon av dag og aftenvakter.

Kvalifikasjoner
Me søker deg som:

 • er sjukepleiar, helsefagarbeider, student og assistent
 • har førerkort klasse B
 • har gode norskkunnkaper, både munnleg og skriftleg
 • kan arbeide sjølvstendig og målretta
 • kan forhalde deg til vedtak og tildelt tid, samstudens som du kan ta faglege vurderingar om situasjonen krev det
 • er positiv til andre, glad i å arbeida, og vektlegg å samarbeida godt med andre
 • liker å arbeide i eit skiftande tempo, og tilpassa arbeidsmåten etter det

Me tilbyr:

 • Ein triveleg arbeidsplass med god dekning av fagutdanna personale
 • Moglegheit for fagleg utvikling
 • Konkurransedyktig lønn
 • Variert brukergruppe og stor variasjon i arbeidsoppgåver
 • Egen avlønning for sykepleiestudenter. Disse kan også søke om stipend mot å arbeide minst 4 uker i full stilling om sommeren etter hvert studieår, samt minst 10 helger i løpet av samme studieår.

Nærare opplysingar kan du få ved å kontakte fung.leiar Terese Håland, tlf 415 32 789

Attestar og vitnemål
Me ber om at du lastar opp attestar og vitnemål (pdf) digitalt saman med søknaden din.

Politiattest
Politiattest nyare enn tre månadar må leverast før start i stilling.

Tilsetjingsvilkår
Tilsettinga skjer på dei vilkår og med dei pliktar som går fram av utlysinga, og dei til ein kvar tid gjeldande lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar med ulykkesforsikring i fritida. Kommunen har prøvetid på 6 månadar og reglar for flyttegodtgjersle.

Del på:

Referansenr:

22/2525

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Helg
Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

06.12.2022

Arbeidssted:

Nærbø

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.ha.no

Adresse:

Nærbøgata 38A 4365 Nærbø