Hå kommune

Medisinstudent med lisens

Me treng vikar for legevaktsoperatør ved Hå legevakt. Me søker medisinstudenter med lisens. Dette kan kombinerast med arbeid som legevikar. Søknader vert vurderte fortløpande. 

Arbeidsoppgåver

 • Besvare legevaktstelefonen
 • Hastegradsvurdere henvendelsen, prioritere og iverksette adekvat handling
 • I samarbeid med vaktlege ta hånd om og gi behandling til pasienter
 • Kjøre i sykebesøk med lege (på natt)
 • Samarbeide med alle aktørene i akuttkjeden
 • Ivareta pårørende
 • Arbeid tilknytt laboratoriet

Kvalifikasjonar

 • gode norsk kunnskapar, både munnleg og skriftleg
 • grunnleggjande datakunnskap
 • kunne arbeide systematisk og kunne vurdera, prioritera og iverksette
 • evne til å bruke beslutningsverktøy
 • evne til kontinuerleg å tileigna seg ny kunnskap og vilje til å halde eit fagleg høgt nivå

Personlege eigenskapar

 • kunne arbeide sjølvstendig og målretta
 • væra fleksibel, halde orden, arbeide under høgt tempo i periodar
 • samarbeidsvillig
 • kunne arbeide i team og samhandla med andre yrkesgrupper

Attestar og vitnemål
Me ber om at du lastar opp attestar og vitnemål (pdf) digitalt saman med søknaden din.

Politiattest
Politiattest nyare enn tre månadar må leverast før start i stilling.

Tilsetjingsvilkår
Tilsettinga skjer på dei vilkår og med dei pliktar som går fram av utlysinga, og dei til ein kvar tid gjeldande lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar med ulykkesforsikring i fritida. Kommunen har prøvetid på 6 månadar og reglar for flyttegodtgjersle.

Del på:

Referansenr:

22/2596

Jobbtype:

Sesong

Heltid/Deltid:

Ved behov

Søknadsfrist:

31.01.2023

Arbeidssted:

Nærbø

Hjemmeside:

http://www.ha.no

Adresse:

Rådhusgata 8 4360 Varhaug