Hå kommune Teknisk drift

Hå kommune søker faglig dyktig og godt motivert lærling innen anleggsgartnerfaget

Lærling anleggsgartner

Kvalifikasjoner
Søkere bør ha fullført VG1 og VG2 innen aktuelle fagområder før endelig ansettelse som lærling til sommer/høst 2023. Søkere med ungdomsrett blir prioritert.

Vi tilbyr
- Trivelig arbeidsmiljø
- God oppfølging og veiledning
- Varierte og lærerike arbeidsoppgaver
- Godt faglig miljø

Opplæringsløpet
I løpet av læretiden vil du som lærling ha praksis på ulike arbeidsplasser innen teknisk saker og næring, avdeling for teknisk drift. Læretiden vil være innen grønn og grå del av anleggsgartnerfaget, inkludert vedlikehold og landmåling. Husk å registrere deg i Vigo i tillegg til å søke her.

Lønnsvilkår
Lønn for lærlinger er basert på grunnlønnen til fagarbeider, fordelt på to år. Øvrige rettigheter og plikter er de samme som andre arbeidstakere.

1. halvår 30 %
2. halvår 40 %
3. halvår 50 %
4. halvår 80 %

Attester og vitnemål
Vi ber om at du laster opp vitnemål, i PDF-format, sammen med søknaden din.

Politiattest
Gyldig politiattest nyere enn tre måneder må leveres før tiltredelse.

Ansettelsesvilkår
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden. Kommunen har prøvetid på 6 måneder og regler for flyttegodtgjørelse. 

Del på:

Referansenr:

23/125

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

01.03.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Hå kommune

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.ha.no

Adresse:

Rådhusgata 8 4360 Varhaug