Hå kommune Barnehageavdelingen

Hå kommune søker faglig dyktige og godt motiverte lærlinger innen barne- og ungdomsarbeiderfaget

Lærling barne- og ungdomsarbeiderfaget

Kvalifikasjoner
Søkere bør ha fullført VG1 og VG2 innen aktuelle fagområder før endelig ansettelse som lærling. Lærlingene blir ansatt på de vilkår som går frem av gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Søkere med ungdomsrett blir prioritert. Husk å søke i Vigo i tillegg til hos Hå kommune.

Vi tilbyr
Hå kommune kan tilby trivelig arbeidsmiljø, god oppfølging og veiledning. Arbeidsoppgavene er varierte og lærerike, og man er en del av et sterkt faglig miljø.

Opplæringsløpet
I løpet av læretiden vil du som lærling ha praksis på to til tre arbeidsplasser innen opplæring og kultur.
1.år Barnehage
2.år Barnetrinn på skule, 1 dag i ungdomsklubb

Lønnnsvilkår
Lønn for lærlinger er basert på grunnlønnen til en barne- og ungdomsarbeider, fordelt på to år. Øvrige rettigheter og plikter er de samme som for andre arbeidstakere.

1. halvår 30 % av full lønn
2. halvår 40 % av full lønn
3. halvår 50 % av full lønn
4. halvår 80 % av full lønn

Attester og vitnemål
Vi ber om at du laster opp vitnemål fra VG1 OG VG2, samt attester i forhold til praksis VG1, i PDF-format, sammen med søknaden din.

Politiattest
Gyldig politiattest nyere enn tre måneder må leveres før tiltredelse.

Ansettelsesvilkår
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden. Kommunen har prøvetid på 6 måneder og regler for flyttegodtgjørelse. 

Del på:

Referansenr:

23/126

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

01.03.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Hå kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusgata 8 4360 Varhaug