Hå kommune

Ferievikarer psykisk helse og rusvern

I perioden medio juni - medio august 2023 har vi bruk for ferievikarer dag/kveld, og ferievikarer natt, for sykepleier, vernepleier, fagarbeider i helse og assistent innenfor:

  • Vinkelbygget
  • Hybelhuset

Dersom du ønsker å jobbe et spesielt sted så ber vi om at dette presiseres i søknaden, samt hvilken periode du kan være ferievikar. Søkere som kan arbeide i ukene 25 til og med 33 blir prioritert. Dersom du har mulighet for å jobbe som ekstrahjelp allerede nå, ber vi om at du oppgir dette i søknaden.

For sykepleie-/vernepleiestudenter gis ekstra lønnsplassering. Denne gruppen kan i tillegg søke stipend ved å arbeide 10 helgevakter per år, samt arbeide inntil 100% stilling som ferievikar i minimum 4 uker i hovedferien.

Attester og vitnemål
Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål (pdf) digitalt sammen med søknaden din.

Politiattest
Politiattest nyere enn tre måneder må leveres før oppstart i stillingen.

Ansettelsesvilkår
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden. Kommunen har prøvetid på 6 måneder og regler for flyttegodtgjørelse

Del på:

Referansenr:

23/177

Fylke:

  • Rogaland

Jobbtype:

Sesong

Heltid/Deltid:

Deltid
Heltid
Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

07.02.2023

Arbeidssted:

Hå kommune

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.ha.no

Adresse:

Lyngvegen 14 4365 Nærbø