Hå kommune

Ferievikarer i enhet for funksjonshemmede

I perioden medio juni - medio august 2023 har vi bruk for ferievikarer dag/kveld, og ferievikarer natt, for sykepleier, vernepleier, fagarbeider i helse, barne- og ungdomsarbeider og assistent innenfor:

  • bofellesskap
  • barnebolig/sommeravlastning for barn
  • brukerstyrt personlig assistent i brukers hjem

Dersom du ønsker å jobbe en spesiell plass så ber vi om at dette presiseres i søknaden, samt hvilken periode du kan være ferievikar. Søkere som kan arbeide i ukene 27 til og med 31, blir prioritert. Dersom du har mulighet for å stille som ekstrahjelp allerede nå er det fint om du oppgir dette i søknaden.

For sykepleie-/vernepleiestudenter gis ekstra lønnsplassering. Denne gruppen kan i tillegg søke stipend ved å arbeide 10 helgevakter per år, samt arbeide inntil 100 % stilling som ferievikar i minimum 4 uker i hovedferien.

Nærmere opplysninger om ferievikar kan du få ved å kontakte personalkontoret.

Attester og vitnemål
Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål (pdf) digitalt sammen med søknaden din.

Politiattest
Politiattest nyere enn tre måneder må leveres før oppstart i stillingen.

Ansettelsesvilkår
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden. Kommunen har prøvetid på 6 måneder og regler for flyttegodtgjørelse

Del på:

Referansenr:

23/178

Fylke:

  • Rogaland

Jobbtype:

Sesong

Heltid/Deltid:

Deltid
Heltid
Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

07.02.2023

Arbeidssted:

Hå kommune

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.ha.no

Adresse:

Lyngvegen 14 4365 Nærbø