Hå kommune Vigrestad barnehage

Er du den vi leter etter?

Pedagogisk leder/barnehagelærer

Vigrestad Barnehage har ledige stillingar frå 1.8.2023:
● 100% pedagogisk leder stilling, ein fast og eit vikariat
● 100% fast barnehagelærer

Sentralt mellom storskulen og idrettshallen på Vigrestad ligg barnehagen vår, eit stort, flott og nytt bygg med nydelig uteområde. Vi har 8 avdelingar og +/- 130 barn, alt etter årstall.

Visjonen vi jobber ut fra er «Omsorg, trygghet og glede – varme voksne tilstede». Å setja barnet framfor alt, kunna sjå kvart enkelt barn ut fra deira eigen forutsetning og tilby gode, trygge og tilstedeværande vaksne i barnehagen kvar dag er noko vi setter høgt. I tillegg arbeider vi med inkluderande barnehagemiljø, har stort fokus på førebyggande og tidleg innsats – særs innen alternativt språkarbeid (ASK og tegnstøtte).

Rolla vi vaksne har i møte med barnet særs viktig. Gode relasjonar mellom barn/barn og vaksne/barn er avgjerande, det gjer eit god grobotn for trygghet og gode venskap som alle barn trenger frå tidleg alder. Derfor er inkludering, den viktige voksenrollen og barns psykiske helse særs viktig for oss. Har du lyst å arbeida i eit team som bygger vidare på desse tinga? Ynskjer du å hjelpa oss på veien videre til å opprettholde og utvikle oss for å kunne tilby høg kvalitet og eit rett og godt fokus for ALLE barn? Då er du hjartelig velkommen til å søkja hos oss. Vi har eit godt og romsleg uteområde med noko for ein kvar smak, og mange flotte turområde i nærområdet som vi nyttar oss av dagleg.

Vi søker deg
- som er en autoritativ voksen
- som er sensitiv og møter det enkelte barns behov på en varm og god måte.
- som er positiv, engasjert og byr på deg sjølv.
- som er selvstendig, har samarbeid og gjennomføringsevne
- som bidreg til at barnehagen er ein lærande og fagleg organisasjon
- som ser kvart enkelt barn innanfrå.
- bidrar fagleg vekst og utvikling i barnehagen sitt leiarteam.
- Som er tydelig og trygg i lederrollen
- Som er strukturert og tar ansvar
- godt humør og pågangsmot

Vi tilbyr
- Et godt fagleg miljø
- Engasjerte medarbeidere
- Medarbeidarar med god fagleg kompetanse
- veiledning
- godt personalmiljø

Kvalifikasjonar
- Godkjent barnehagelærar
- gode språkferdigheiter i norsk, både skrivleg og munnleg
- behersker relevante dataverktøy
- personlege eigenskaper vektleggast

For tilsetjing i barnehage må personar med eit anna førstespråk enn norsk eller samisk ha avlagt ei norskprøve og oppnådd nivå A2 på delprøven i skrivleg framstilling, og nivå B1 på delprøvene i lese-/lytteforståing og munnleg kommunikasjon, jf. Det felles europeiske rammeverket for språk.
Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar.

Attester og vitnemål
Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål, i PDF-format, sammen med søknaden din.

Politiattest
Gyldig politiattest nyere enn tre måneder må leveres før tiltredelse.

Ansettelsesvilkår
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden. Kommunen har prøvetid på 6 måneder og regler for flyttegodtgjørelse. 

Del på:

Referansenr:

23/157

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

03.02.2023

Tiltredelse:

01.08.2023

Arbeidssted:

Vigrestad

Kontaktpersoner:

Adresse:

Skulehagen 5 4362 Vigrestad